ORGANIZATION CHART

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CĂN TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI NGOẠI

Add: Room 601, Lay 6, No.15 QUANG TRUNG, HAI CHAU I,
HAI CHAU DISTRICT, DA NANG CITY, Vietnam
Tel: 0236.3888088
Hotline: 0907 20 70 10
Emai: info@oversea.com.vn